• 13/2013 | Zmiany w składzie Zarządu

    Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 13 maja 2013 Rada Nadzorcza powołała do Zarządu nowego Członka Zarządu Pana Radosława Łosia. Pan Radosław Łoś jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach na wydziale Mechaniczno-Technologicznym jak również studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach na wydziale Informatyki. Posiada także wykształcenie pedagogiczne. Wcześniej w spółce pełnił funkcję Dyrektora ds. Produkcji. Obecnie jest Członkiem Zarządu i Dyrektorem ds. Technicznych. Posiada duże doświadczenie w pracy w branży motoryzacyjnej, bezpośrednio związanej z procesem produkcyjnym. Kierował projektami mającymi na celu optymalizację procesu produkcyjnego, poprawę jego efektywności i jakości oraz redukcji kosztów. Posiada także doświadczenie w wdrażaniu systemu jakości oraz opracowywaniu dokumentacji technicznej. W związku z upływem kadencji członków Zarządu na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 13 maja 2013 roku została podjęta również uchwała w sprawie powołania obecnych członków zarządu (tj. Pana Zbigniewa Szkopka, Panią Beatę Hut oraz Pana Radosława Łosia) do Zarządu nowej wspólnej 3-letniej kadencji, której początek nastąpi z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, planowanego na dzień 14.06.2013 r. (tj. od 15.06.2013). Uchwała Rady Nadzorczej wchodzi w życie z upływem dotychczasowej bieżącej wspólnej 3-letniej kadencji Zarządu tj. z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, planowanego na dzień 14.06.2013 r. Skład Zarządu Alumast SA: Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu Radosław Łoś - Członek Zarządu Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
  • 12/2013 | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

    Zarząd Spółki Alumast SA z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 czerwca 2013 roku o godz. 12.00, w Kancelarii Notarialnej not. Agaty Kałusowskiej-Dyakowskiej przy ul. Wałowej 29 w Wodzisławiu Śląskim. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 1 oraz § 4 ust. 2 punkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu