• 5/2013 | Informacja dot. wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację

    W nawiązaniu do raportu nr 35/2012 z 21.09.2012 roku, w związku z licznymi pytaniami Akcjonariuszy o stan sprawy, informujemy, iż niemal codziennie telefonicznie monitujemy w Ministerstwie Skarbu Państwa w sprawie naszego wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację. Dziś otrzymaliśmy maila od Pracownika Departamentu Restrukturyzacji z informację, że trwają jeszcze dodatkowe analizy naszego wniosku, które powinny zakończyć się do końca bieżącego tygodnia. Ponadto niewykluczone że konieczne będą jeszcze dodatkowe wyjaśnienia lub korekty do wniosku. Jak informowaliśmy w raporcie nr 35/2012 Zarząd Alumast SA złożył 20 września 2012 roku wniosek do Ministerstwa Skarbu Państwa o udzielenie pomocy na restrukturyzację. Wnioskowana forma pomocy to dotacja na pokrycie kosztów restrukturyzacji w kwocie 4,8 mln zł. Kwota ta byłaby przeznaczona głownie na spłatę zobowiązań objętych układem oraz zobowiązań wobec ZUS i PFRON, których część wierzytelności nie są objęte z mocy prawa układem. Wnioskowana kwota to 75% kosztów restrukturyzacji, pozostała część to udział własny, który w przypadku otrzymania pomocy będzie częściowo pokryty z kolejnej emisji akcji. Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu