• 2/2013 | Raport kwartalny za IV kwartał 2012

    Zarząd Alumast SA przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku. Podstawa prawna: § 5 punkt 4.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
  • 2/2013 | Raport kwartalny za IV kwartał 2012

    Zarząd Alumast SA przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku. Podstawa prawna: § 5 punkt 4.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu