• 1/2013 | Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku

    Zarząd Alumast SA podaje do wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku. Raporty okresowe będą przekazywane w następujących terminach: Raporty kwartalne: - za IV kwartał 2012 - 14 lutego 2013 - za I kwartał 2013 - 15 maja 2013 - za II kwartał 2013 - 14 sierpnia 2013 - za III kwartał 2013 - 14 listopada 2013 Raport roczny: - za 2012 rok - 27 maja 2013 Ewentualne zmiany dat publikacji raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu